PHP Google Page Rank Kodu

PHP ile Google Page Rank değerini alıp kullanabileceğiniz bir script. Kullanımını getPageRank() fonksiyonu’nun içine aldığı url parametresi ile sağlıyor.

Örnek kullanım kodu:

<?php

 include('pagerank.php');

 $pr = getPageRank('http://www.guraysuerdem.com');

 echo 'guraysuerdem.com PageRank Değeri '.$pr;

?>


pagerank.php Kaynak Dosya:

<?php

 define('GOOGLE_MAGIC', 0xE6359A60);

 function _zeroFill($a, $b){
  $z = hexdec(80000000);
  if ($z & $a){
   $a = ($a>>1);
   $a &= (~$z);
   $a |= 0x40000000;
   $a = ($a>>($b-1));
  }else
   $a = ($a>>$b);
  return $a;
 }

 function _mix($a,$b,$c){
  $a -= $b; $a -= $c; $a ^= (_zeroFill($c,13));
  $b -= $c; $b -= $a; $b ^= ($a<<8);
  $c -= $a; $c -= $b; $c ^= (_zeroFill($b,13));
  $a -= $b; $a -= $c; $a ^= (_zeroFill($c,12));
  $b -= $c; $b -= $a; $b ^= ($a<<16);
  $c -= $a; $c -= $b; $c ^= (_zeroFill($b,5));
  $a -= $b; $a -= $c; $a ^= (_zeroFill($c,3));
  $b -= $c; $b -= $a; $b ^= ($a<<10);
  $c -= $a; $c -= $b; $c ^= (_zeroFill($b,15));
  return array($a,$b,$c);
 }

 function _GoogleCH($url, $length=null, $init=GOOGLE_MAGIC){
  if(is_null($length))
   $length = sizeof($url);
  $a = $b = 0x9E3779B9;
  $c = $init;
  $k = 0;
  $len = $length;
  while($len >= 12){
   $a += ($url[$k + 0] + ($url[$k + 1] << 8) + ($url[$k + 2] << 16) + ($url[$k + 3] << 24));
   $b += ($url[$k + 4] + ($url[$k + 5] << 8) + ($url[$k + 6] << 16) + ($url[$k + 7] << 24));
   $c += ($url[$k + 8] + ($url[$k + 9] << 8) + ($url[$k + 10] << 16) + ($url[$k + 11] << 24));
   $_mix = _mix($a,$b,$c);
   $a = $_mix[0]; $b = $_mix[1]; $c = $_mix[2];
   $k += 12;
   $len -= 12;
  }
  $c += $length;
  switch($len){
   case 11: $c += ($url[$k + 10] << 24);
   case 10: $c += ($url[$k + 9] << 16);
   case 9 : $c += ($url[$k + 8] << 8);
   case 8 : $b += ($url[$k + 7] << 24);
   case 7 : $b += ($url[$k + 6] << 16);
   case 6 : $b += ($url[$k + 5] << 8);
   case 5 : $b += ($url[$k + 4]);
   case 4 : $a += ($url[$k + 3] << 24);
   case 3 : $a += ($url[$k + 2] << 16);
   case 2 : $a += ($url[$k + 1] << 8);
   case 1 : $a += ($url[$k + 0]);
  }
  $_mix = _mix($a,$b,$c);
  return $_mix[2];
 }

 function _strord($string){
  for($i = 0;$i < strlen($string);$i++)
   $result[$i] = ord($string{$i});
  return $result;
}

 function getPageRank($url){
  $pagerank = -1;
  $ch = "6"._GoogleCH(_strord("info:" . $url));
  $fp = fsockopen("www.google.com", 80, $errno, $errstr, 30);
  if($fp){
   $out = "GET /search?client=navclient-auto&ch=" . $ch . "&features=Rank&q=info:" . $url . " HTTP/1.1\r\n";
   $out .= "Host: www.google.com\r\n";
   $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
   fwrite($fp, $out);
   while (!feof($fp)){
    $data = fgets($fp, 128);
    $pos = strpos($data, "Rank_");
    if($pos === false){
    }else
     $pagerank = substr($data, $pos + 9);
   }
   fclose($fp);
  }
  return $pagerank;
}

?>

10 thoughts on “PHP Google Page Rank Kodu


 1. Gürayım dersteyim mysql görüyoruz öylesine arattırdım google’dan seni gördüm (:


 2. @onur berkay fsockopen her standart hosting de açık olmayabilir ondan çalışmamıştır. Güray Bey aslında curl ile yapılsa daha iyi olur daha çok desteği olan bir mod …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir