PHP Dersleri, MySQL ve Açık Kaynak, Kişisel Blog


Veritabanındaki id Değerini Sıfırlamak »

PHP’de bir proje yaparken veritabanına test amaçlı eklediğiniz bilgilerde auto_increment olarak değerlendirdiğimiz id numaralandırması hep ileri bir yol izlemektedir. Fakat test amaçlı eklediğiniz bilgiler bu id değerini her denemenizde +1 olarak arttırmaktadır.
Kodlamanız bittikten sonra yayına sokmadan önce id değerini sıfırlayarak başlamak için aşağıdaki verdiğim SQL sorgusunu kullanmanız yeterli olacaktır.

Okumaya Devam Et »

PHP ile ODBC Kullanımı »

ODBC (Open Database Connectivity) Türkçe anlamına gelirsek birden fazla değişik veritabanını destekleyip bu veritabanlarını projelerinizde kullanmanızı sağlar.
Desteklediği veritabanlarına örnek verirsek MS Access, Excel, dBase, vs.
Nasıl kullanıldığını kısa bir özetle ve örnekle sundum.

Okumaya Devam Et »

MySQL Fonksiyonları »

MySQL ve Veritabanı sorgularınızda ihtiyacınız olacak bazı önemli fonksiyonların açıklamaları ve parametre içerikleri.
Okumaya Devam Et »

PHP İle Veritabanı İşlemleri (UPDATE) »

Veritabanında tabloda bulunan bilgileri değiştirmek veya güncellemek için kullanılır.

Kullanılışı:

UPDATE tablo_adi SET kolon_adi = yeni veri WHERE kolon_adi = eski veri

Örnek:
Okumaya Devam Et »

PHP İle Veritabanı İşlemleri (ORDER BY) »

Veritabanında tabloda bulunan veriyi belirli bir düzene göre sıralamak için kullanılır.

Kullanım Şekli:

SELECT kolon_adi FROM tablo_adi ORDER BY kolon_adi

Örnek:
Okumaya Devam Et »

PHP İle Veritabanı İşlemleri (WHERE) »

Sadece belirli bir alandan veriyi seçmek için operatörler ile birlikte kullanılır.

Kullanılışı:

SELECT kolon_adi FROM tablo_adi WHERE kolon_adi operatör değişken

Okumaya Devam Et »

Php İle Veritabanı İşlemleri (SELECT) »

Veritabanındaki belirli bir tabloyu seçip sorgu göndermek için kullanılır.

Kullanılışı:

SELECT kolon_adi FROM tablo_adi

Örnek: Okumaya Devam Et »

PHP ile Veritabanı işlemleri (INSERT) »

INSERT INTO komutu veritabanındaki belirttiğiniz bir tabloya veri ekler. Tabloda oluşturduğumuz alanlara kolon adı verilir. O alanlara göre veri ekleme yapılır.

Kullanım şekli aşağıdadır.

INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2 ...) VALUES ($degisken1, $degisken2 ...)

SQL komutları büyük/küçük harflere duyarlı değildir.
Bu yüzden insert into olarakta kullanabilirsiniz.

PHP ile veriyi veritabanına gönderme işlemi için bir mysql sorgusu kullanmamız gerekiyor.
Bu sorguyuda mysql_query() fonksiyonu ile yapıyoruz.

Örnek:

İlk önce oluşturduğumuz veritabanımızda sql sorgusu çalıştıralım.

CREATE TABLE 'adsoyad' (

'id' INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
'isim' VARCHAR( 45 ) NOT NULL ,
'soyisim' VARCHAR( 45 ) NOT NULL

) ENGINE = MYISAM ;

Sonra index.php dosyamızın içeriğine aşağıdaki kodlarımızı yazıyoruz.

<?php

$baglan = mysql_connect("localhost","root","");

if (! $baglan) die ("MySQL'e Bağlanılamıyor");

mysql_select_db("veritabanim", $baglan);

$ekle = mysql_query("INSERT INTO adsoyad (isim, soyisim) VALUES ('Güray', 'Süerdem')");

if($ekle){

echo "Bilgiler Eklendi";

}else{

echo "Bilgiler Eklenemedi";

}

?>

Uygulama dosyasını http://www.guraysuerdem.com/dosya/insert.rar adresinden indirebilirsiniz.