PHP İle Veritabanı İşlemleri (WHERE)

Sadece belirli bir alandan veriyi seçmek için operatörler ile birlikte kullanılır.

Kullanılışı:

SELECT kolon_adi FROM tablo_adi WHERE kolon_adi operatör değişken

=    : Eşittir
!=   : Eşit Değilse
>    : Büyükse
<    : Küçükse
>= : Büyükse ve Eşitse
<= : Küçük ve Eşitse

BETWEEN :Yanında ise
LIKE         : Arama Sorgusu

Örnek:

<?php

$baglan = mysql_connect("localhost","root","");

if (! $baglan) die ("MySQL'e Bağlanılamıyor");

mysql_select_db("veritabanim", $baglan);

$sorgu = mysql_query("SELECT * FROM adsoyad WHERE isim='Güray'");

while($dondur = mysql_fetch_array($sorgu))

{

echo $dondur['isim']."<br>";
echo $dondur['soyisim'];

}

mysql_close($baglan);

?>

Uygulama dosyasını http://www.guraysuerdem.com/dosya/where.rar adresinden indirebilirsiniz.

One thought on “PHP İle Veritabanı İşlemleri (WHERE)


  1. Merhaba, no,musteri,isin_adi,telefon,kalip_ebati,kalip_adedi,durumu,geldigi_tarih,gittigi_tarih şeklinde bilgiler isimli msql veritabanı tablomda alanlarım var ben sadece bütün musterileri <option'a atamayı istiyorum fakat bir türlü yapamadım, bir de gelmesini istemediğim değer veya değerler için nasıl bir yol izlemeliyim acaba ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir