PHP ile Veritabanı işlemleri (INSERT)

INSERT INTO komutu veritabanındaki belirttiğiniz bir tabloya veri ekler. Tabloda oluşturduğumuz alanlara kolon adı verilir. O alanlara göre veri ekleme yapılır.

Kullanım şekli aşağıdadır.

INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2 ...) VALUES ($degisken1, $degisken2 ...)

SQL komutları büyük/küçük harflere duyarlı değildir.
Bu yüzden insert into olarakta kullanabilirsiniz.

PHP ile veriyi veritabanına gönderme işlemi için bir mysql sorgusu kullanmamız gerekiyor.
Bu sorguyuda mysql_query() fonksiyonu ile yapıyoruz.

Örnek:

İlk önce oluşturduğumuz veritabanımızda sql sorgusu çalıştıralım.

CREATE TABLE 'adsoyad' (

'id' INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
'isim' VARCHAR( 45 ) NOT NULL ,
'soyisim' VARCHAR( 45 ) NOT NULL

) ENGINE = MYISAM ;

Sonra index.php dosyamızın içeriğine aşağıdaki kodlarımızı yazıyoruz.

<?php

$baglan = mysql_connect("localhost","root","");

if (! $baglan) die ("MySQL'e Bağlanılamıyor");

mysql_select_db("veritabanim", $baglan);

$ekle = mysql_query("INSERT INTO adsoyad (isim, soyisim) VALUES ('Güray', 'Süerdem')");

if($ekle){

echo "Bilgiler Eklendi";

}else{

echo "Bilgiler Eklenemedi";

}

?>

Uygulama dosyasını http://www.guraysuerdem.com/dosya/insert.rar adresinden indirebilirsiniz.